GRAFRECHTEN MOLUKSE KNIL-GRAVEN DOESBURG

Op 25 mei jl. is het voorstel rondom de behoudenswaardige graven voor Molukse KNIL-militairen unaniem akkoord bevonden door de gemeenteraad van Doesburg. 

Een behoudenswaardige status
De eerste generatie Molukse opa's, oma's, vaders en moeders, onze ouders en voorouders,  wiens verhalen over het leven in de tangsi's, het overleven tijdens de oorlog en de overtocht op bevel we vaak onverteld doorverteld kregen. En die we nu, postuum, kunnen eren.

Na een jaar gesprekken voeren, plannen maken en bijeenkomsten organiseren is het gelukt: de graven van de eerste generatie KNIL-militairen én hun partners krijgen een behoudenswaardige status. De gemeente Doesburg stond vanaf het begin positief tegenover onze wens, en heeft afgelopen woensdag ingestemd met het raadsvoorstel. 


In omliggende gemeenten, waar men ook een Molukse gemeenschap kent, zie je steeds meer dat graven van overleden Molukse ouders en grootouders een speciale status krijgen. Deze status houdt in dat het graf, onder en bovengronds, vrij worden gesteld van grafrechtskosten en onderhoudskosten. En dat betekent dat, ook op lange termijn, deze graven niet geruimd kunnen worden.

Als werkgroep onderhouden wij goede contacten met de gemeente en burgemeester. We zijn al sinds een geruim aantal maanden met haar in gesprek over hoe zij kunnen bijdragen aan de Molukse gemeenschap in Doesburg. Toen wij het onderwerp grafrechten eind maart voorlegden, was zij eigenlijk direct positief. Ze gaf aan dat ze al een aantal brieven had ontvangen en ondertussen zelfs al een extern onderzoeksbureau had ingeschakeld om dit vraagstuk te onderzoeken. Is zo’n status te realiseren in Doesburg, en hoe staat de gemeenschap daartegenover?

Maak jouw eigen website met JouwWeb